Rólunk
Szerzőknek
Könyvesboltok
Közérdekű adatok
Karrier
Kapcsolat
Rólunk

A Ludovika Egyetemi Kiadó könyv- és lapkiadói tevékenysége

A Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. (továbbiakban: LEK) könyv- és folyóiratkiadási tevékenysége több mint 20 éves múltra tekint vissza.

A LEK Kiadói Üzletága működésének legfőbb célja, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (továbbiakban: Egyetem) részére és igényei szerint állandó jelleggel rendelkezésre álljanak az oktatótevékenység könyv- és tananyagszükséglete kielégítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, hogy az Egyetem felsőoktatásban betöltött sajátos szerepének és helyének megfelelő kiadói tevékenysége során oktatási, tudományos kiadványai magas minőségben, egységes struktúrában és folyamatosan megjelenhessenek.

A Kiadó meghatározó szereplője a hazai tudományos szak- és tankönyvkiadásnak. Magas könyvszakmai követelményeknek megfelelő publikálási lehetőséget nyújt a különböző tudományterületeken és könyvtípusokban papír alapon és elektronikusan (PDF- és EPUB-formátumokban) az ország jeles tudós szakemberei számára. A Kiadói Üzletág kiemelt feladata az állam- és jogtudomány, közigazgatás-tudomány, nemzetközi és európai tanulmányok, nemzetbiztonság, hadtudomány és rendészettudomány, regionális tudományok és médiatudomány területeit felölelő szakkönyvek, tankönyvek és jegyzetek megjelentetése, e tudományterületek meghatározó idegen nyelvű munkáinak magyar nyelvű fordításainak és az Egyetem magas színvonalú, tudományos folyóiratainak megjelentetése.

Gondozásunkban csak az elmúlt két évben több mint 300 tan- és szakkönyv, illetve jegyzet jelent meg magyar, angol, német, spanyol, orosz és kínai nyelven, valamint több mint 100 egyetemi alapítású folyóirat- és magazinlapszámot publikáltunk.

A könyvkiadás folyamata

Könyv- és lapkiadási folyamataink valamennyi lépése szigorúan szabályozott jogi, gazdálkodási és adminisztratív tekintetben is. E folyamat lépései könyveink és folyóirataink esetében is a következők: a munka a szerzők részéről lezártnak tekintett és a szakmai lektorok által is támogatott kézirat birtokában kezdődik a felhasználási szerződések megkötésével. A szerzői kéziratokkal első körben a felelős szerkesztők (folyóiratok esetében a folyóiratokért felelős szerkesztő) foglalkoznak, majd könyvszakmai megfelelőség esetén a kéziratok az olvasószerkesztőkhöz kerülnek. A szerkesztett, szerzővel/szakmai szerkesztővel egyeztetett anyagot a tördelőszerkesztő tördeli, aki az általános tipográfiai szabályok és a kiadvány témája által megkövetelt esetleges egyéni megoldások alkalmazásával, egységes arculat szerint nyomdakészre szerkeszti a kiadványt, megtervezi a borítót. Ezt követően a tördelt anyagot kiadói oldalról a korrektor (2. korrektúraforduló), szerzői oldalról a szerző, illetve több szerző esetén a szerzők képviseletében a kötet szakmai szerkesztőjének feladata átnézni és végső jóváhagyásával ellátni. Ez minden esetben írásban történik, az imprimatúranyilatkozat aláírásával engedélyezi a mű nyomtatásának megkezdését a szerző, illetve a szakmai szerkesztő. A szerzői, szerkesztői és a kiadói üzletágvezetői jóváhagyás együttes megléte esetén publikálható a kötet, illetve kezdődhet meg a nyomdai kivitelezés.

Szerzőknek

A Ludovika Egyetemi Kiadó nyílt felhívás keretében folyamatosan fogad kérelmeket a tudományos vagy a kulturális életben magas értéket képviselő szerzői mű esetében.

Amennyiben a Ludovika Egyetemi Kiadónál szeretné megjelentetni könyvét, azt szerzőként vagy szerzőtársként az EKR-en keresztül kérelmezheti.

A kiadvány kiadásának feltételeiről és a kiadásról a Kiadói Bizottság dönt.

A kiadás mint szolgáltatás tartalmazza

  1. a kiadványok kiadói előkészítését, ennek keretében az olvasó-, a tördelő-, és a kiadói felelős szerkesztői munkát, a korrektúrát, a grafikai tervezést, a borítótervezést,
  2. az e-book- és a nyomdai előállítást (kivitelezést),
  3. a kereskedelmi vagy ingyenes terjesztést,
  4. a tiszteletpéldányok és reprezentációs célú példányok terjesztését,
  5. a marketinget és hirdetést.


Kérjük, figyelmesen töltse ki a kérelem benyújtásához szükséges űrlapot.

Útmutató az Elektronikus Kérelmezési Rendszerhez (EKR rendszer)

Regisztráció

Kérjük, töltse ki a regisztrációs adatlapot. A csillaggal jelölt mezők kitöltése kötelező. A kötelező mezők kitöltése nélkül a regisztráció nem folytatható. Megadott regisztrációs adatait az Elfogad gombra kattintva küldheti el adminisztrátori jóváhagyásra.

Az adminisztrátori jóváhagyásról értesítést küldünk e-mailben, s ezt követően bejelentkezhet a megadott Felhasználónévvel és Jelszóval a Bejelentkezés menüpontban. A jelszó a későbbiekben módosítható a Fiókom adatai menüpontban.

Új kérelem benyújtása

  1. Bejelentkezés után a Saját kezdőlapom oldal jelenik meg. Az Új kérelem benyújtása menüpontra kattintva megjelenik a kitöltendő adatlap.
  2. Kezdőlapon az Új kérelem benyújtása opcióra kattintva közvetlenül is elérhető az adatlap, Bejelentkezés után.

Kérjük, töltse ki az adatlapot a megjelentetésre felajánlott kézirat vagy kéziratterv adataival, valamint a megjelenésre vonatkozó egyéb, javasolt paraméterekkel.

A kérelemhez mellékleteket is csatolhat. Kérjük, hogy a feltöltött mellékletek típusát adja meg a fájl mellett.

A kérelem benyújtásához, kérjük, kattintson a Mentés és folytatás gombra.

Kérelmek nyomon követése

Benyújtott kérelmeinek státuszát nyomon követheti a Kérelmek menüpont alatt. A korábban benyújtott kérelmek táblázatba rendezve jelennek meg. Az egyes kéziratok munkacímeire kattintva elérhető a benyújtott adatlap, valamint a kérelemhez kapcsolódó események az oldal alján, a Történet menüpontban.

Szerkesztés vagy Hozzászólás opcióra kattintva üzenetet küldhet a kérelemhez kapcsolódóan.

A benyújtott kérelemről PDF-export készíthető az oldal alján található PDF gombra kattintva.

A benyújtott kérelmekhez kapcsolódó tevékenységekről, változásokról a rendszer értesítést küld a regisztrációkor megadott e-mail-címére.

További információ: kiadvanyok@ludovika.hu, valamint +36 30 538 1540

Reméljük, hamarosan szerzőink körében üdvözölhetjük.

Könyvesboltok

NKE Könyvesbolt
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Oktatási Központ
1083 Budapest, Üllői út 82.
 06-1-432-90-00/20-444
 vasarlas@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől csütörtökig: 7.30 – 16.00-ig, pénteken: 7.30 – 13.30-ig

Dialóg Campus Könyvesbolt
1053 Budapest, Károlyi u. 17.
 06-1-269-95-33
 info@dialogcampus.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig: 10.00 – 18.00-ig

Dialóg Kaptár Könyvesbolt
7622 Pécs, Universitas u. 2/A.
Tudásközpont, mélyföldszint
 06-72-501-630
 kaptar@dialogcampus.hu
N
yitvatartás: hétfőtől péntekig: 9.00 – 11.30-ig és 12.00 – 17.30-ig

A Ludovika Egyetemi Kiadó jelenleg három boltot működtet Magyarországon: Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Oktatási Épületében (1089 Budapest, Üllői út 82.) és a belvárosban (1053 Budapest, Károlyi utca 17.), valamint Pécsett, a PTE Tudásközpont épületében (7622 Pécs, Universitas u. 2/a).

Könyvesboltjainkban a Kiadó saját kiadású könyvei mellett más Kiadók kötetei is megtalálhatók elsősorban közszolgálati, rend- és nemzetvédelmi, jogi és gazdasági témában. Törekszünk arra, hogy ezeken a szakterületeken vásárlóink igényeit a teljeskörűen ki tudjuk szolgálni.

Az NKE Egyetemi Könyvesboltban az egyetemi kötelező és ajánlott szakirodalom mellett a profilunkba illeszkedő további szakkönyvek és az egyetemi ajándéktárgyak is megvásárolhatók: az egyetem karaihoz igazodva az államtudomány, közigazgatás-tudomány, nemzetközi és európai tanulmányok, nemzetbiztonság, hadtudomány és rendészettudomány területén megjelent egyetemi szakkönyvek, tankönyvek. A választékot a hallgatói igények döntően meghatározzák, ezért nem csak azok a tankönyvek és jegyzetek vásárolhatók meg az üzletben, melyek elengedhetetlenek a hallgatók vizsgáinak teljesítéséhez, hanem a tananyaghoz kötődő, de bővebb, vagy átfogóbb ismereteket biztosító szakkönyvek, tanulmány kötetek, jogszabályok is egyaránt megtalálhatóak a kínálatban, kiadónk saját kiadású kötetei mellett más könyvkiadók tematikailag illeszkedő könyveit is szerepeltetve a kínálatban.

A Budapest, Károlyi utca 17. alatti boltunk a Wolters Kluwer Kiadó referenciaboltjaként is működik, így állandó készlettel rendelkezünk annak főbb szakkönyveiből, továbbá a partnerünktől online rendelt kiadványok ebben a boltban is átvehetők. Pécsi boltunk pedig az itt tanuló egyetemisták tanulmányaihoz kínál számos szakkönyvet, kötelező és ajánlott irodalmat.

Kiadónk webáruházat is működtet a www.kiadvanyok.ludovika.hu címen, ahol a nyomtatott kiadványok megrendelési lehetősége mellett számos e-book is letölthető a Kiadó és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kiadványai közül.

Közérdekű adatok
1. Szervezeti és személyzeti adatok
1.1 A társaság adatai, elérhetőségei
1.4. Ügyfélkapcsolati vezető, közérdekű adatok megismerése
1.5. A társaság szabályzatai
1.6. Egyéb közérdekű információk
1.7. Törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1. A társaság tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályok
2.1. A társaság tevékenységei
2.3. A társaság által fenntartott adatbázisok, nyilvántartások
2.4. A társaság által kiírt pályázatok
2.5. A társaságnál végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések
2.6. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás társaságra vonatkozó adatai
3. Gazdálkodási adatok
3.1. A társaság éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója
3.2. A munkavállalók létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok
3.3. Ötmilló forint feletti szerződések
3.4. Közbeszerzési információk
4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok
Karrier

Jelenleg nincs betöltendő pozíciónk, kérjük, keresse fel később weboldalunkat.

Kapcsolat

Keressen minket az alábbi elérhetőségeken:
Ludovika Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft.
Székhely: 1089 Budapest, Orczy út 1.
Telephely: 1119 Budapest, Petzvál József u. 31-33. (bejárat a Mohai út felől)
Postacím: 1119 Budapest, Mohai út 38.
Központi telefonszám: + 36 1 432 9000 / 20 377 mellék
E-mail cím: info@ludovika.hu

A kiadványokkal kapcsolatban:

kiadvanyok@ludovika.hu

Petró Ildikó – Kiadói üzletágvezető
✉: petro.ildiko@ludovika.hu
☎: +36 30 296 2320

Kilián Zsolt – Főszerkesztő
✉: kilian.zsolt@ludovika.hu
☎: +36 30 296 3493

Inzsöl Kata – Vezető szerkesztő
✉: inzsol.kata@ludovika.hu
☎: +36 30 296 3602

Németh Hajnalka – Kiadói asszisztens
✉: nemeth.hajnalka@ludovika.hu
☎: +36 30 426 6116

Blaskó Beáta – Folyóiratokért felelős szerkesztő
✉: blasko.beata@ludovika.hu
☎: +36 30 345 4407

Bozsó Tímea – Szerkesztőségi titkár
✉: bozso.timea@ludovika.hu
☎: +36 30 326 0952